Pro neziskové subjekty zajišťujeme:

  • jednoduché účetnictví
  • účetnictví
  • přechod z jednoduchého účetnictví na (podvojné) účetnictví
  • kompletní zpracování mzdové agendy
  • příprava podkladů pro vyúčtování dotací, grantů
  • evidence čerpání darů
  • statistické výkazy
  • správa datové schránky
  • příprava podkladů pro audit
  • podklady pro daně