Pro podnikatelské subjekty zajišťujeme:

  • daňovou evidenci pro neplátce DPH
  • daňovou evidenci pro plátce DPH
  • účetnictví pro neplátce DPH
  • účetnictví pro plátce DPH
  • přechod z daňové evidence na účetnictví
  • kompletní zpracování mzdové agendy
  • statistické výkazy
  • správa datové schránky
  • příprava podkladů pro audit
  • podklady pro daně